Kế hoạch sắp tới
20-04-2018 - 16:60
KẾ HOẠCH I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU 1. Mục đíchPhát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi…
Tiền trạm các tỉnh miền Tây Chuyến đi bắt đầu từ 4h30 sáng và kết thúc lúc 11h30 tối , tất cả chuẩn bị…
Địa điểm tiếp theo CLB thiện nguyện "NHÓM TRẺ" sẽ cùng em đến trường, "Thắp Sáng Tương Lai" cho các em. Dự kiến khởi…
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]